REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. WŁAŚCICIEL I ZARZĄDCA SKLEPU

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem http://arteuphoria.maga.hekko24.pl, zwanego dalej SKLEPEM, jest firma zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Marzena Zabłońska zwana dalej SPRZEDAWCĄ.

Sprzedaż produktów oferowanych w SKLEPIE odbywa się poprzez stronę sklepu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej KLIENTEMSPRZEDAWCĄ.

Firma posługuje się numerem NIP 584-150-80-24 i numerem REGON 192927140.
Szczegóły wpisu do ewidencji można zobaczyć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=f71e1d85-ffae-4c51-bbea-6e1a880b7a94

2. SIEDZIBA FIRMY

Siedziba firmy znajduje się w Borkowie, przy ul. Kartuskiej 73 C/4, 83-330 Żukowo.

3. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

SPRZEDAWCA udostępnia KLIENTOM różne formy kontaktu: korespondencja – adres siedziby; poczta elektroniczna – sklep@arteuphoria.pl; rozmowa telefoniczna lub poprzez sms – +48796797709; czat w czasie rzeczywistym bezpośrednio na stronie SKLEPU.

4. DZIAŁANIE SKLEPU

SKLEP czynny jest każdego dnia, przez całą dobę. Oznacza to, że o każdej porze dnia i nocy KLIENT może oglądać oferowane w nim produkty, składać zamówienia, opłacać zakupy.
Preferowane godziny kontaktu ze SPRZEDAWCĄ to czas pomiędzy 6.00 a 22.00.
SPRZEDAWCA na bieżąco monitoruje SKLEP zastrzega jednak, że odpowie (oddzwoni) lub odpisze KLIENTOWI najprędzej, jak to tylko będzie możliwe.

II. REJESTRACJA KLIENTÓW I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. REJESTRACJA W SKLEPIE

Każda osoba zamierzająca dokonać zakupów w SKLEPIE, musi prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, podając w nim wyłącznie prawdziwe dane. Po dokonaniu rejestracji należy aktywować swoje konto postępując zgodnie z instrukcją podaną w e-mailu automatycznie wygenerowanym przez system, w celu potwierdzenia adresu poczty elektronicznej. Po przejściu tej procedury właściciel utworzonego w ten sposób konta staje się KLIENTEM SKLEPU.

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe KLIENTÓW umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Informacje te znajdują się w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 

III. OFERTA I CENY

1. RODZAJE TOWARÓW

W SKLEPIE oferowane są towary handlowe różnych producentów, zarówno jako gotowe produkty, jak też artykuły na zamówienie. Te ostatnie wykonywane są na specjalne zamówienie KLIENTA i wg jego preferencji.

Niektóre przedmioty posiadają nałożone minimalne ilości sztuk możliwych do kupienia. Jeśli tak jest, odpowiednia informacja na ten temat znajduje się w opisie produktu.

Większość z nich jest wytwarzana ręcznie. KLIENT przyjmuje do wiadomości, że produkt wykonany ręcznie na podobieństwo przedstawionego w SKLEPIE egzemplarza może różnić się od niego nieznacznie. Dla przykładu ręcznie malowane przedmioty zawsze odbiegają od siebie wyglądem. Zwłaszcza przy zamówieniu wielu sztuk tego samego produktu KLIENT nie może wymagać, aby każdy egzemplarz był identyczny.

W przypadku przedmiotów wykonanych na zamówienie, SPRZEDAWCA ściśle uzgodni z KLIENTEM istotne szczegóły.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach SKLEPU bądź wprowadzania w nich zmian.

Zawartość SKLEPU nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między SKPRZEDAWCĄ a KLIENTEM jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez KLIENTA.

SPRZEDAWCA zastrzega, iż zdjęcia oferowanych towarów, znajdujące się na stronach internetowych SKLEPU, są jedynie zdjęciami przykładowymi i towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy lub wielkości od towarów przedstawionych na zdjęciach, za co SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności i co nie stanowi wady produktu.

W opisach poszczególnych produktów znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca postępowania KLIENTA i SPRZEDAWCY w celu sfinalizowania transakcji, np. formularze do pobrania, lista potrzebnych informacji, sposoby przekazywania zdjęć czy innych plików SPRZEDAWCY w celu wykonania zamówienia.. Znajduje się ona na końcu każdego opisu pod hasłem “Zakupy krok po kroku”. KLIENT dokonujący zakupu w sklepie oświadcza tym samym zapoznanie się z tymi zasadami i ich akceptację.

2. CENY

Ceny w SKLEPIE wyrażone są w złotych polskich.

Cena produktu widniejąca na stronie sklepu jest wiążąca w dniu złożenia zamówienia. Dla niektórych produktów została ustalona minimalna ilość jaką można kupić. Odpowiednia informacja na ten temat zawarta jest w opisie produktu.

IV. SPRZEDAŻ

1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w SKLEPIE oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

W celu złożenia zamówienia KLIENT dodaje interesujące go produkty do wirtualnego koszyka w SKLEPIE, zaznaczając ich ilość oraz wybierając ewentualne cechy szczególne. Po zebraniu w koszyku wszystkich towarów KLIENT kontroluje zawartość koszyka (zwłaszcza końcową wartość do zapłacenia) i jeśli nie budzi ona jego zastrzeżeń wybiera sposób (a co za tym idzie) koszt przesyłki i akceptuje zamówienie. Aby zamówienie doszło do skutku musi zostać potwierdzone przez SPRZEDAWCĘ (status zamówienia zostanie zmieniony “potwierdzone”). SPRZEDAWCA potwierdza zamówienie po uprzednim ustaleniu jego szczegółów z KLIENTEM.
Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który KLIENT jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze SKLEPEM. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez SPRZEDAWCĘ.

Zamówienie złożone w SKLEPIE zostanie potwierdzone przez KLIENTA I SPRZEDAWCĘ. Jeśli w ciągu kilku dni SPRZEDAWCY nie uda się nawiązać kontaktu z KLIENTEM celem potwierdzenia zamówienia, zamówienie takie zostanie anulowane przez SPRZEDAWCĘ.

Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane przez KLIENTA.

Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości mogą zostać anulowane przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie.

2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

SPRZEDAWCA nie jest płatnikiem podatku VAT, może wystawić rachunek uproszczony lub niefiskalny dowód sprzedaży, który KLIENT otrzymuje w paczce z zamówieniem lub pocztą w osobnym terminie.

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje KLIENTA pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji SPRZEDAWCA może zaproponować inny artykuł, o zbliżonych parametrach. Mimo to KLIENTOWI przysługuje prawo anulowania zamówienia.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.

3. CZAS REALIZACJI

Czas wysyłki podany przy każdym produkcie oznacza maksymalny czas od momentu ostatecznego zaakceptowania zamówienia przez KLIENTA i SPRZEDAWCY do chwili przekazania paczki przewoźnikowi (poczta, kurier).
Do tego


V. ZAPŁATA ZA ZAMÓWIENIE

1. FORMY PŁATNOŚCI

SPRZEDAWCA przyjmuje zapłatę za zamówione towary w formie:
– gotówki (zapłata przy odbiorze osobistym lub osobista przedpłata)
– przelewu na rachunek bankowe, dane do przelewu: Marzena Zabłońska  mBank 12 1140 2004 0000 3402 7422 8166
– przy odbiorze – lecz ta forma dotyczy tylko wybranych produktów w SKLEPIE (odpowiednia informacja znajduje się w opisie produktu).
W tytule płatności KLIENT umieszcza nr klienta (otrzymany e-mailem od SPRZEDAWCY), nr zamówienia

2. TERMIN PŁATNOŚCI

SPRZEDAWCA nie rozpocznie kompletowania zamówienia KLIENTA zanim nie otrzyma zapłaty (wyjątkiem jest płatność przy odbiorze).
Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych SPRZEDAWCA nie otrzyma zapłaty za złożone zamówienie (wyjątkiem jest płatność przy odbiorze), ani żadnej informacji na temat braku wpłaty od KLIENTA, może anulować zamówienie.


VI. DOSTAWA

4. KOSZTY DOSTAWY

Koszty dostawy ponosi KLIENT. Ceny poszczególnych typów przesyłek podane są przy każdym produkcie, a także podczas finalizowania zamówienia na stronie z koszykiem.SPRZEDAWCA zgadza sę wysłać zamówienie za granicę. Koszt takiej dostawy jest ustalany indywidualnie.

Koszt dostawy to zawsze suma wartości zamówionego towaru oraz kosztu usługi transportu u wybranego przewoźnika i usługi pakowania towaru do wysłania, a także transportu do miejsca nadania przesyłki.KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostawy wg podanych możliwych form dla danego zamówienia.

Całe zamówienie złożone na jedno nazwisko wysyłane jest jedną paczką. KLIENT pokywa koszt jednej wysyłki (najdroższej) niezależnie od ilości zamawianych przedmiotów.

Zamówienia na kwotę 500 zł i więcej SPRZEDAWCA wysyła na własny koszt.


1. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

SPRZEDAWCA gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby przesyłka dotarła do KLIENTA w umówionym terminie i w idealnym stanie.SPRZEDAWCA wysyła paczki w dni robocze.


3. ODBIÓR PRZESYŁKI

Podczas odbioru przesyłki należy zwrócić uwagę na stan opakowania. Jeśli wykazuje ono ślady złego traktowania, jest niekompletne, naderwane, nieścisłe, przedmioty wewnątrz wydają się luźno przemieszczać, karton jest nasiąknięty wodą czy innym płynem niechybnie oznacza to, że zamówione artykuły mogą być uszkodzone.

SPRZEDAWCA wymieni zniszczone przedmioty na nowe lub zaproponuje podobne w zamian (jeśli nie ma dokładnie takich samych na stanie) lub zwróci za nie wpłacone pieniądze tylko w przypadku, gdy KLIENT otworzy przesyłkę przy dostawcy i spisze odpowiedni protokół (uzyskując podpis doręczyciela) lub za pomocą jakiegokolwiek aparatu fotograficznego udokumentuje jej stan robiąc zdjęcia jeszcze nierozpakowanej paczki, a następnie fotografując kolejne etapy odpakowywania. Kompletny protokół lub dokumentację zdjęciową KLIENT zobowiązany jest przesłać do SPRZEDAWCY pocztą elektroniczną najprędzej jak to możliwe.

W szczególnych przypadkach, w razie podejrzenia nieuczciwych zamiarów KLIENTA lub niewystarczającej dokumentacji SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do nie uznania roszczenia.


4. TERMIN DOSTAWY

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłek przez przewoźników.
Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej powinna zostać doręczona w ciągu 1-2 dni (dotyczy opcji priorytet) lub 2 – 14 dni (dotyczy przesyłek ekonomicznych).

Towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej (SPRZEDAWCA współpracuje z różnymi firmami i wybiera najlepszą w danym momencie ofertę dostawy) zostanie doręczony do KLIENTA następnego dnia po wysłaniu, a najdalej dzień później.

W przypadku wysyłki towaru za granicę okres oczekiwania wynosi 3 – 21 dni (Poczta Polska) oraz 2 – 7 dni firma kurierska.

Podane wyżej okresy oczekiwania na przesyłkę dotyczą dni roboczych.


VII. GWARANCJE

Jeśli produkt jest objęty gwarancją producenta, SPRZEDAWCA zamieści odpowiednią informację w opisie przedmiotu i przedstawi jej zasady.


VIII. REKLAMACJE

KLIENT ma prawo zareklamować towar niezgodny ze złożonym zamówieniem lub posiadający wady.
W tym celu jest zobowiązany poinformować SPRZEDAWCĘ o tym fakcie poprzez pocztę elektroniczną lub listem poleconym, załączając w liście dokładny opis problemu, a najlepiej (dla własnej pewności) zdjęcia wykonane jakimkolwiek aparatem fotograficznym. SPRZEDAWCAzaproponuje KLIENTOWI sposób naprawy błędów, a w sytuacji, gdy to nie będzie możliwe, wymianę produktu na nowy lub zwrot kosztów.

WSZELKIE POPRAWKI Z WINY NIEDOPATRZENIA KLIENTA PO DOKONANEJ AKCEPTACJI NIE BĘDĄ PODSTAWĄ DO REKLAMACJI. Dlatego prosimy bardzo uważnie sprawdzić poprawność tekstu, zweryfikować podane dane oraz dokładnie sprawdzić poprawność odmiany nazwisk.
Jeśli KLIENT zrezygnuje z zamówienia po zaakceptowaniu tekstu lub projektu SPRZEDAWCA pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości zamówienia za przygotowanie.

SPRZEDAWCA odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni.

KLIENT kupując i reklamując towar konsumpcyjny ma prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).


IX. ZWROTY

1. ZWROT TOWARU

W myśl ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22,poz. 271), w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, KLIENT ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, chyba, że jest produkt wykonany na zamówienieKLIENTA, lub z innej przyczyny produkt stanowi wyjątek, o których mowa w art. 10 ust. 3. tej ustawy.

Zwrot towaru może nastąpić tylko wówczas, jeśli KLIENTniezwłocznie poinformuje SPRZEDAWCĘ o zamiarze odstąpienia od zawartej umowy poprzez e-mail lub telefonicznie. Następnie przyśle listem poleconym na adres siedziby SPRZEDAWCY lub dostarczy osobiście własnoręcznie podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym wyraźnie zaznaczy symbol zamówienia i datę otrzymania przesyłki(liczy się data stempla pocztowego lub dzień wizyty w siedzibie firmy SPRZEDAWCY.

Dla wygody KLIENTA SPRZEDAWCA umieścił gotowy formularz zwrotu, do pobrania pod tym adresem: https://docs.google.com/document/d/16mPTmVidvnDAx45auK8P58r2-6PHRQkgxywdUk-RDbM/edit.

Aby otrzymać całkowity zwrot wydatków (bez kosztów przesyłki)KLIENT zobowiązany jest jak najprędzej zwrócić zakupione artykuły w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu na własny koszt, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.

To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

SPRZEDAWCA nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przezKLIENTA za pobraniem (chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione).

2. ZWROT ZAPŁATY

Po otrzymaniu zwrotu towaru, od którego zakupu KLIENT postanowił odstąpić SPRZEDAWCA przekaże należność KLIENTOWI na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 14 dni. Oddana suma będzie równo warta cenie zakupionego towaru (bez kosztów przesyłki).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przezSPRZEDAWCĘ oraz zamawiającego KLIENTA umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez KLIENTA zamówienia.

O ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) KLIENT informowany jest w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej SKLEPU, np. w powitaniu.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

Hits: 27

Scroll to top